Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A. ‘ALICI’: (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B. ‘SATICI’: (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

AD-SOYAD: MIRZEY GIDA TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

ADRES: Kemalpaşa Mah. 7401/2 Sok. No:4A Işıkkent Bornova İzmir

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 • BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
 • BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
 • KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
 • YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
 • HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 • SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
 • ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
 • SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
 • SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
 • MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: MIRZEY GIDA TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Adres: Kemalpaşa Mah. 7401/2 Sok. No:4A Işıkkent Bornova İzmir

Telefon: +90 555 972 63 68

Eposta: info@zethoveen.com


ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat Adresi:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:


SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

Eposta/kullanıcı adı:


SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, SİTE’de sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. SATICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TESLİMİ

 1. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.
 2. Teslimat için belirtilen adresin eksik veya hatalı olması nedeniyle ürün/ürünlerin teslim edilememesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

KABUL EDİLEN ÖDEME YÖNTEMLERİ

 • Kredi kartı
 • Banka Havalesi

CAYMA HAKKI KULLANIMI

ALICI, teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketici hakkında bazı hallerde cayma hakkının kullanılamayacağı hususunda bilgilendirilir.


CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı aşağıdaki sözleşmelerde kullanılamaz:

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerin iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (örneğin; iç çamaşırı, mayo, kozmetik ürünler, bakım ürünleri, açıldıktan sonra hijyenik bir ortamda paketlenmiş olmaları gereken ürünler vb.) güvenlik nedenleriyle iade edilemeyecek ürünler

CAYMA HAKKI KULLANILDIĞI TAKDİRDE ÜRÜN/ÜRÜNLERİN İADESİ

 1. ALICI, cayma hakkını kullandığına dair SATICI’ya ulaştığı andan itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde malı SATICI’ya göndermekle yükümlüdür.
 2. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün/ürünlerin teslimat bedeli SATICI’ya aittir.
 3. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün/ürünlerin alınması ve ürün bedelinin iadesi işlemi, ürün/ürünlerin SATICI’ya ulaştığı ve ürün/ürünlerin kontrolü yapıldıktan sonra 14 (on dört) gün içinde tamamlanır.

CAYMA HAKKI KULLANILDIĞI TAKDİRDE GERİ ÖDEMELER

 1. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, SATICI tarafından ALICI’ya malın bedeli ve varsa teslimat maliyetleri de dahil olmak üzere alınan tüm ödemeler en geç 14 (on dört) gün içinde ve herhangi bir masraf ve yükümlülük altına girmeden iade edilir.
 2. ALICI’nın ödeme yaparken kullandığı yöntem ne ise SATICI, iadenin de bu yöntem aracılığıyla yapılmasını tercih eder. Kredi kartına yapılan iadelerin bankaya bağlı olarak ALICI hesabına yansıma süresi, bankanın iade politikası doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Bu tutarın ALICI hesaba yansıma süresi, kredi kartına iade edilen tutarların bankaların işlem süreçleri nedeniyle ortalama 2 (iki) haftayı bulabileceği dikkate alınarak öngörülmelidir.

TÜKETİCİNİN SORUMLULUĞU

ALICI, SİTE’de ürün/ürünlerin siparişi sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul ve taahhüt eder.


MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan, önceden öngörülemeyen ve ortaya çıkması halinde tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve taraflardan birinin sorumlu tutulamayacağı haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep, savaş, ayaklanma, grev, üretim ve iletişim tesislerinde grev, deprem, yangın, patlamalar, seyrelme, yayınların yasaklanması veya devletin eylemleri gibi, tarafların kontrolü dışındaki ve makul bir dikkatle öngörülemeyecek olaylar sonucunda taraflardan birinin kısmen veya tamamen yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunu ifade eder. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında taraflar, bu Sözleşme’nin işbu hükmünden doğan yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamazlar.